Vi på Försäkringsskydd Sverige

Robert Narbrink

Robert har en bred försäkringserfarenhet efter 17 år på Länsförsäkringar. Tjänster som fordonstekniker, skadeförebyggare och underwriter kan bland annat läggas till meritlistan. Han har stor kunskap om såväl riskbedömning och prissättning som av skade- och skadeförebyggande arbete. Robert vill genom det personliga mötet hjälpa åkeri- och entreprenadföretag till rätt försäkringslösning och tror starkt på det skadeförebyggande arbetet för att minska företagets kostnader.

Telefon: 076-805 79 34

E-post: robert@forsakringsskyddsverige.se

Martin Lindblom

Martin har arbetat i branschen i mer än 20 år. Han började som skadereglerare på Folksam för att sedan ta steget över till Trygg Hansas företagskundservice. Mellan åren 2008 – 2017 var han kundansvarig för Trygg Hansas yrkestrafik i Östergötland och södra Södermanland. Martin har stor erfarenhet av att kunna analysera företagens försäkringsbehov och se till att de är rätt försäkrade. Även skadeuppföljning och skadeförebyggande arbete kan han lära dig och ditt företag mer om. Ett personligt möte är det bästa tycker Martin.

Telefon: 072-22 99 441

E-post: martin@forsakringsskyddsverige.se

Peter Falkemar

Peter började sin försäkringskarriär som ombud inom privatförsäkring på Skandia och Länsförsäkringar. Åren 2001-2017 arbetade han som företagssäljare på Trygg Hansa med ansvar för medelstora företagskunder i Östergötland och Södermanland. Peter har erfarenhet av de flesta branscher men har under de senaste åren inriktat sig på verksamheter inom tillverkande och entreprenad. Med rätt analys och skadeförebyggande arbete vill Peter tillsammans med kunden nå ”Vägen till rätt försäkring”. Telefon: 072-22 99 241 E-post: peter@forsakringsskyddsverige.se

Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram